Summerbird

De har det tilfælles, at de elsker sommerfugle. Hvor den ene støber dem i chokolade, klipper den anden dem i papir. Nu forener de deres fælles passion for sammen at skabe den ultimative gave. The Gift er et samarbejde mellem den fynske chocolatier Mikael Grønlykke, ejer af Summerbird Organic, og kunstner Marianne Eriksen Scott-Hansen.


Bæredygtighed

Summerbird Organic sætter en ære i at producere chokolade af høj kvalitet. Men vi sætter også en ære i at gøre det på en ansvarlig måde med respekt for natur og mennesker. Derfor har alle vores produkter været økologiske siden 2014.

Og derfor har vi også i flere år arbejdet med at gøre vores produktion af chokolade stadig mere bæredygtig. Vi ønsker at efterlade et positivt aftryk på verden omkring os. Det ved vi, kræver konstant opmærksomhed.

Vi har haft og har fortsat fokus på de områder, hvor vores miljøaftryk kan forbedres. Nogle af områderne er defineret i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er:

Mål 12.3 Inden 2030 skal fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, reduceres.
Mål 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Begge disse mål er centrale for vores arbejde med bæredygtighed og indgår også i vores to overordnede fokusområder:

a) Miljøforbedringer i produktionen
b) Miljøforbedringer i emballager

I løbet af 2020 vil vi sætte konkrete mål for vores indsatser både i forhold til FN’s Verdensmål, 12.3 og 12.5, men også for vores øvrige bæredygtige indsatser.

Vi har valgt at dele vores arbejde med bæredygtighed med vores omverden og vi vil løbende fortælle om vores mål, indsatser og fremskridt.

 

Vores aftryk i hele værdikæden

Vi har kortlagt vores indsatser i forhold til værdikæden for at få overblik over, hvad vi allerede har gjort og hvor vi med fordel kan sætte ind. Se figuren nedenfor.

 

 

Figuren viser Summerbird Organics værdikæde. De grønne cirkler viser de områder vi allerede har arbejdet med og de røde er nye tiltag.

 

a) Miljøforbedringer i produktionen

Summerbird Organic har igennem flere år arbejdet med at indføre bæredygtige løsninger i vores produktion.

Råvare og produktionsspild
• Vi har over de seneste år reduceret råvare- og produktionsspild med 52 %, og vi fortsætter med at finde flere nye løsninger.
• Det råvarespild vi har, inklusive kakaoskaller, bliver til fjernvarme på Fynsværket.

Energibesparelser
• Vi udfører løbende energibesparende tiltag og får det samlede energiforbrug screenet jævnligt af eksterne specialister. Udledningen af CO2 fra vores produktion i Assens er klimakompenseret ved en investering i nye solcelleprojekter.
• Vi fortsætter med at undersøge muligheder for at udnytte vores energi mere effektivt. Blandt andet ved konstant at se på muligheder for at optimere produktionsprocessen.

Genbrug og genanvendelse
• Når vi bliver nødt til at smide noget ud i vores produktionsproces, går vores plastik, glas og pap til genbrug.
• Alle Summerbird Organics støbeforme er fremstillet af 80 % genbrugsplast. Vi arbejder på at øge denne andel for at nå 85 % i 2020.